Door de grote hoeveelheid no-shows en laattijdige annulaties zullen volgende maatregelen gelden vanaf 1/10/2021.

Graag tijdig (minimum 24 uur op voorhand) verwittigen indien een afspraak geannuleerd of verplaatst dient te worden .
Zo niet, zal er 50% van de afspraak worden aangerekend.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met totaal onvoorziene omstandigheden.
Ik hoop hierbij op uw begrip.